Ý NGHĨA 7 BÔNG SEN DƯỚI CHÂN ĐỨC PHẬT

Ý NGHĨA 7 BÔNG SEN DƯỚI CHÂN ĐỨC PHẬT.
DANH TỪ PHI NHÂN TRONG ĐẠO PHẬT, LÀ CHỈ CHO AI???

Cụ Trịnh Quốc Cường, sanh năm 1920 (90 tuổi), tại huyện Củ Chi. Cư ngụ tại quận Ba, TP.HCM, hỏi:

1.Ý nghĩa về 7 bông sen dưới chân Đức Phật?

2.Danh từ Phi Nhân trong đạo Đạo Phật, là chỉ cho ai?

•Trưởng ban trả lời:

•Câu 1: Bảy hoa sen dưới chân Đức Phật là 1 bài pháp nói lên một quá trình của Đức Phật “bước vào trần gian này”, để chịu chung quy luật cuốn hút của vật lý Âm Dương, kết thành nhân duyên và chịu luật tự nhiên của nhân quả cũng như bao nhiêu người khác. Sau cùng, tu tập để trở về nguồn cội của chính Đức Phật, chớ không phải Đức Phật muốn thi thố thần thông phép mầu như nhiều vị đã giảng.

Bảy bông sen dưới chân Đức Phật có ý nghĩa như sau:

1.Bông sen thứ 1 là Sanh.

2.Bông sen thứ 2 là Lão.

3.Bông sen thứ 3 là Bệnh.

4.Bông sen thứ 4 là Tử.

5.Bông sen thứ 5 là Tu tập.

6.Bông sen thứ 6 là Giác ngộ.

7.Bông sen thứ 7 là Nhập Niết bàn, cũng gọi là giải thoát, còn nói theo Thiền tông là trở về cố hương hay vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh.

Trên đây là ý nghĩa của 7 bông sen dưới chân Đức Phật.

•Câu 2: Phi Nhân trong đạo Phật là nói người mà không phải người.

Người ấy là ai?

Là những cây lâu năm (từ 60 năm trở lên, vì những cây sống lâu năm, tự nhiên có “Hồn” của cây).

Còn ở trong dân gian có nói đến “Hồn thiêng sông núi”. Danh từ này tương đồng bên đạo Phật là Phi Nhân. Hồn thiêng là chỉ cho rừng cây thật lâu năm. Sông, núi là nói đến sông dài, núi cao.

TRÍCH QUYỂN: “NHỮNG CÂU HỎI VỀ THIỀN TÔNG” – NXB. TÔN GIÁO.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *