VÌ SAO CON NGƯỜI LUÔN TRANH GIÀNH VỚI NHAU

Ông Thật Trung Khiên hỏi Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn, ở trái đất này, loài Người sống chung với nhau, không tranh giành với nhau có được không, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

Này ông Thật Trung Khiên, trái đất này cấu tạo bằng tứ đại và điện từ Âm Dương cuốn hút và kéo đi.

Âm Dương chênh lệch ít, thì cuốn hút ít.

Âm Dương chênh lệch nhiều, thì cuốn hút nhiều.

Vì vậy, con  người và vạn vật sống trên trái đất này phải hơn thua với nhau.

Do đó, không cách nào sống chung mãi với nhau được.

Như Lai nói cho ông rõ :

Như ông bà cha mẹ sống chung với nhau, đó là do nhân quả nhiều đời trước đã tạo với nhau nên đời này mới sống chung với nhau được.

Nếu nhân quả hết thì tự chia tay.

Như Lai cũng nói thêm:

Loài người sống trên trái đất này không quá 10 tỷ người, thì trái đất này bị diệt sự sống, là do con Người.

Trái đất này muốn tồn tại lâu hơn một chút, thì con Người phải biết người nào cũng có Tánh Phật, sống thường xuyên với Tánh Phật, thì mới mong trái đất này tồn tại  lâu được.

Còn con người cứ sống với Tánh người, thì trái đất này không tồn tại lâu được.

Như Lai cũng nói thêm cho ông rõ:

– Ở trái đất này ai cũng sống với Tánh người nên:

– Người khôn thì bịa chuyện ra để lừa người dại.

– Người dại không biết, nên  nghe ai nói gì cũng tin.

– Đem những chuyện ở trái đất này lừa người khờ chưa đủ, mà còn đem chuyện trên Trời ra để lừa người ngu khờ nữa.

Vì vậy, đừng mong loài Người sống chung trên trái đất này mãi được.

Nếu loài Người muốn sống chung trên trái đất này hòa thuận thì phải làm như sau:

1- Giải thích ai cũng có Tánh Phật thanh tịnh. Nếu hằng sống với Tánh Phật thanh tịnh, thì trái đất này được tồn tại lâu hơn.

2- Còn sống với Tánh người, thì trái đất này sớm bị tan rã vậy.

~ Sách: ” Sách Trắng Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *