Tu theo đạo Phật chân chánh, phải tu như thế nào mới đúng?

Cụ bà Nguyễn Thị Phương Thanh sinh năm 1935 tại Tp. Huế, cư ngụ tại Thủ đô Tokyo, nước Nhật:

Tu theo đạo Phật chân chánh, phải tu như thế nào mới đúng?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:

Người tu theo đạo Phật, muốn mình là người tu chân chính, trước nhất phải tìm hiểu Phật tánh là gì, khi biết Phật tánh rồi, làm sao sống với Phật tánh ấy, thì người đó mới được xem là người tu chân chánh. Còn không biết căn bản trên, người tu chỉ là người dùng cửa Phật để tìm kế sinh nhai mà thôi!

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *