Tu Thanh Tịnh Thiền Có Lợi Ích Rất Lớn Là Gì?

Ông Ưu bà tắc Lữ Chí Thiền Quang hỏi Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Chúng con tu Thanh tịnh thiền phải bỏ tất cả công việc hằng ngày sao?

Đức Phật dạy ông Lữ Chí Thiền Quang:

Này ông Lữ Chí Thiền Quang: Như vậy, ông chưa nghe rõ lời dạy của Như Lai về pháp môn tu Thanh tịnh thiền này rồi: Tu Than tịnh thiền, mọi sự sinh hoạt trong gia đình ông vẫn bình thường, nhưng ông phải chú ý ở chỗ này:

Các ông đang làm việc gì cứ chăm chú việc ấy mà làm, thì việc làm sẽ có kết quả rất tốt, tức đừng cho tâm mình chạy tìm việc khác. Tu theo pháp môn Thanh tịnh thiền này, có lợi ích rất lớn mà không pháp môn nào so bì được, như:

– Tu quán, tưởng, ông phải ngồi nghiêm chỉnh.

– Tu nghi, tìm, ông phải để câu nghi, hình thức phải trang nghiêm.

– Tu niệm Phật và niệm Mật chú: Miệng luôn lúc nào cũng lẩm bẩm, lép nhép, giống như người bị bệnh tâm thần.

– Còn tu Thanh tịnh thiền: Không hình tướng bên ngoài, làm bất cứ ngành nghề gì, chỉ cần tâm: Thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri việc của mình làm là đủ. Ông nên nhớ một điều: Khi tâm thanh tịnh, rỗng lặng mà hằng tri, nếu thuần thục tự nhiên được “Rơi tự do vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, ông cứ để nó rơi tự do đi, nhớ đừng vui mừng hay hoảng sợ gì cả. Khi tâm ông thầy trùm khắp là đã viên mãn pháp tu Thanh tịnh thiền rồi đó. Khi sinh hoạt nơi Thế giới loài người, ông vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng lúc này đời ông đã thay đổi hẳn, như:

– Tất cả tác động bên ngoài không làm gì được ông.

– Tranh giành hơn thua không có nơi ông.

– .v.v.

Nói tóm lại, ông giống như Như Lai sống suốt 49 năm qua vậy. Bởi vậy, khi Như Lai đi truyền lẽ chân thật nơi Thế giới này, bị những người đạo khác họ mắng chửi mà Như Lai cũng không động. Vì sao Như Lai được như vậy? Vì Như Lai luôn sống với tánh thanh tịnh của chính Như Lai, nên những tác động của Vật lý ở Trần gian này không dính dáng gì đến Như Lai cả.

Nghe lời dạy của Đức Phật, ông Lữ Chí Thiền Quang hết sức vui mừng, đến nỗi khóc lúc nào mà ông cũng không hay biết, ông đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

~ Sách “ Khai Thị Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *