Tu Giải Thoát Như Thế Nào- Tu Sao Còn Luân Hồi

Ngài Ưu Ba Ly hỏi Đức Phật

Kính bạch Đức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản tu làm sao giải thoát, tu sao còn bị luân hồi, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Này ông Ưu Ba Ly và đại chúng: Các ông phải hiểu 2 phần căn bản sau thì mới tu giải thoát được.

– Thân của các ông bà là do tứ đại duyên hợp lại mới có, gọi là Sắc thân.

– Trong Sắc thân có 4 phần :

Phật tánh là cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ Quang. Trong Phật tánh có cái Ý là chủ, “ông chủ” này lúc nào cũng hằng Thấy – Nge – Rung động, muốn phát ra tiếng là có Tiếng – gọi là Pháp và Biết. Phật tánh ở trung tâm não bộ để điều khiển sắc thân, chính Phật tánh làm sự sống cho các ông bà đó.

– Bao bọc Phật tánh là tánh Người, có đến 16 thứ bao quanh (Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến). Bao phủ bên ngoài tánh Người còn có 8 muôn 4 ngàn cái bong bóng ảo giác nữa.

Cái bong bóng ảo giác này do đâu mà có?

Nó là do sự luân chuyển của điện từ Âm Dương co bóp tánh Người liên tục, khiến 16 thứ của tánh Người phát ra cái bong bóng ảo giác này.

Điện từ Âm Dương có bổn phận như sau:

Điện từ Âm: Hút cứng vật thể lại.

Điện từ Dương: Đẩy vật thể không cho va chạm với nhau.

Điện từ Âm Dương lúc nào cũng xoay chiều trái ngược nhau. Nó điều hành: Càn khôn vũ trụ

– Tam Thiên Đại Thiên Thế giới

– Trung Thiên Thế giới

– Tiểu Thiên Thế giới

– Tam giới

– Thế giới này

– Biển, núi, sông, hồ, loài Người, vạn vật

– Nhỏ nhất là điều hành Vi trần (nguyên tử).

Sắc thân của ông bà là do tổng Nghiệp tích tụ lại, hình thành ra. Tổng Nghiệp của ông bà đã tạo ra từ vô lượng kiếp trước, trong tổng Nghiệp, từng tế bào là “vi biệt nghiệp”.

Như Lai nói cho các ông bà rõ cấu tạo hành tinh, cũng như cá thể con người là như vậy.

Ông bà muốn giải thoát thì phải hiểu 4 phần nói trên. Ở thế giới Nhân quả vật lý Âm Dương, ông bà sử dụng bất cứ thứ gì của Thân và Tâm vật lý của mình để mong thoát ra ngoài thì không thể được. Vì sao vậy?

Vì điều hành Nhân quả Luân hồi của vật lý Âm Dương, nó tự nhiên là vậy, không ai có thể phá vỡ được.

Ông bà muốn giải thoát ra ngoài sức cuốn hút Nhân quả vật lý Âm Dương, duy nhất ông bà đừng sử dụng bất cứ thứ gì trong Nhân quả vật lý Âm Dương là đủ.

Vì sao Như Lai dạy như vậy?

➢ Các ông bà có mặt nơi thế giới này là do tổng Nghiệp đã tạo ra được lưu trong vỏ bọc tánh Người, do Nhân quả vật lý Âm Dương luân chuyển đi.

➢ Làm sao cho hết Nghiệp?

Cái nghiệp này là do cái Tưởng của ông bà tạo ra. Cái Tưởng này là do sức co bóp của quả Tim mới có.

Quả tim co bóp được là nhờ điện từ Âm Dương luân chuyển.

Như Lai dạy các ông bà biết nguyên lý cái Tưởng tạo Nghiệp này. Nếu ông bà không muốn tạo Nghiệp, phải làm như sau:

– Quả Tim co bóp, tưởng tượng phát ra. Tưởng tượng phát ra kệ nó, ông bà thấy biết cứ thấy biết, để cái tưởng tượng đi theo dòng luân hồi của nó. Khi tập thuần thục được vậy, tự nhiên Phật tánh Thanh Tịnh của ông bà sẽ hiện ra, đừng mừng, cứ tự nhiên sống với cái Thanh Tịnh này.

Như Lai dạy các ông bà rõ:

Ai tập sống được như vậy, dòng nghiệp lành hay dữ mà ông bà đã tạo ra từ nhiều đời trước lần lần tan mất.

– Ông bà muốn thoát ra ngoài vòng sinh tử, phải biết tạo ra công đức. Tạo bằng cách nào?

Bằng cách dạy cho người khác biết công thức này.

Viết ra lời Diệu pháp này, tặng cho người muốn giải thoát đọc, nếu người này tập được thành công, ông bà có công đức lớn.

Người nào biết công thức giải thoát, luôn thực hành có 3 cái lợi:

1. Không mê tín.

2. Không tạo nghiệp lành hay dữ.

3. Không bị người khác lừa mình. Nhờ vậy, cuộc đời rất an nhàn.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *