Tu Giải Thoát Có Dễ Không

Phật tử Huệ An, sanh năm 1981, tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Cư ngụ tại huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre, hỏi 2 câu:
Câu 1: Tam Pháp Ấn của Đức Phật dạy là gì, có phải trong Thiền tông dạy?
Câu 2: Ánh Điện Từ Quang của Chư Phật làm sao nhận được?
Trưởng ban trả lời:

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *