Thất Bảo là gì?

that bao la gi

thất bảo là gì

Người tu theo Thiền Tông phải hiểu căn bản như sau thì mới biết “thất bảo” được:

Bảo thứ nhất: Đất, là nói tất cả chất cứng trong người.

Bảo thứ hai: Nước, nói tất cả chất lỏng và Ướt trong người.

Bảo thứ ba: không khí, là hơi thở.

Bảo thứ tư: hơi ấm trong người.

Bảo thứ 5: Tánh của con người.

Bảo thứ sáu: điện từ quang bao bọc Phật Tánh của mỗi người.

Bảo thứ bảy: điện từ âm dương trong mỗi cá nhân.

Mỗi bảo có công dụng như sau:

Bảo từ 1 đến 4 ai ai cũng biết, nhưng bảo 5,6,7 khó có ai biết được. Trưởng Ban Quản Trị chùa Tân Diệu có giải thích ba bảo sau mỗi thứ có công dụng như sau:

Bảo thứ 5: Tánh của con người, nó tự nhiên có 16 thứ.

Bảo thứ 6: điện từ quang bao bọc vỏ bọc Tánh Phật làm sự sống.

Bảo thứ bảy: điện từ âm dương, điện từ này nó có các bổn phận chính như sau:

1- Điện từ Âm: hút cứng vật chất lại, tức hút tứ đại dính với nhau.

2- Điện từ Dương: nó có bổn phận đẩy các thứ xung quanh không cho va chạm với nhau.

Chúng ta nhìn thấy rõ việc làm của điện từ Âm Dương này nơi các hành tinh như sau:

Điện từ Âm:

Hút tứ đại của các hành tinh dính cứng với nhau.

Điện từ Dương:

Đẩy các hành tinh xung quanh không va chạm với nhau.

Do hút và lực đẩy này lên các hành tinh mới xoay tròn và luân chuyển được tạo thành thời tiết và thời gian.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *