Thần thánh có quyền quyết định để thay đổi nhân quả của con người hay không

Thầy Thích Chân Quang nói: “Thần Thánh ở trên cao có tồn tại. Trách nhiệm của thần thánh là dõi trông, sắp xếp cho con người, nhìn vào nơi con người, rồi sẽ ra quyết định.

Xin hỏi Nhân dân:

– Ý 1: Thầy này giảng như vậy, có đúng không?

– Ý 2: Thần thánh ở trên cao này, là những ai, ở đâu, có mấy loại thần thánh?

– Ý 3: Thần thánh có nhiệm vụ gì?

– Ý 4: Thần thánh có quyền quyết định để thay đổi nhân quả của con người hay không?

* Nhóm nhân dân làm chủ Quốc gia trả lời:

+ Ý 1: Thầy này giảng như vậy hoàn toàn không đúng.

+ Ý 2: Thần thánh ở trên cao này, là những ai, ở đâu, có mấy loại thần thánh?

– Vị này không hiểu tổ chức Thần Thánh nên mới hỏi như vậy.

+ Ý 3: Thần thánh có nhiệm vụ gì?

– Ở Trái Đất này:

+ Vị Thần chủ quản lý Trái Đất, lập ra 9 Ban.

+ Vị Thánh chủ quản lý Trái Đất, lập ra 5 Ban.

+ Ý 4: Thần thánh không có quyền quyết định để thay đổi nhân quả của con người.

– Thần Thánh có lập ra các Ban để thực hiện các việc làm.

– Không vị nào dám làm sai nhiệm vụ của mình.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *