Tại Sao Loài Người Không Chịu Tìm Hiểu Lẽ Thật Mà Thích Luân Hồi?

Ông Thân Thệ Chí Phương trình thưa hỏi Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Tại sao loài người không chịu tìm hiểu lẽ thật để tu mà lại thích tu được luân hồi?

Đức Phật dạy:

Vì loài người bị 4 căn bệnh nặng:

➢ Run sợ trước thiên nhiên.

➢ Người khôn thích lừa bịp người khờ.

➢ Người khờ thích linh thiêng và huyền bí.

➢ Người khờ thích làm nô lệ cho người khác.

Ông nghĩ xem loài người bị 4 thứ bệnh nói trên thì làm sao có kiến thức để hỏi những điều chân thật được, chứ đừng nói chi đến tu.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *