Tại Sao Biết Cuộc Đời Vô Thường Mà Con Người Vẫn Ham

Ông tỳ kheo Bạt Câu Ra trình hỏi thêm:

Tại sao con người ai cũng biết cuộc đời là vô thường, sao ai cũng ham?

Đức Phật dạy:

Này ông Bạt Câu Ra, con người ai cũng biết cuộc đời là vô thường nhưng vì Tánh người có 16 thứ, con người dùng cái Tưởng và Tham nhiều nhất nên phát sinh cái Sợ. Vì cái Sợ này nên con người sanh ra ngu muội, vì ngu muội nên ai nói đúng cái tưởng, tham, sợ của mình là tin liền.

Vì con người dùng cái Tham quá mức nên có thầy 80-90 tuổi rồi, ngồi xe lăn hoặc nằm như thực vật mà nghe người giàu sang đến, cũng bắt đệ tử đẩy hay khiêng ra phòng khách để nhận tiền cúng.

Như Lai cũng báo cho các ông biết: Các thầy đã biết mình sắp làm Hoa Báo rồi mà còn không chịu dừng cái tham lại. Vì cái quá tham này, con người không nhớ đến Phật tánh của chính mình, không cần giải thoát.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *