Tagged: Thiền Tông

0

PHẬT và TÁNH

Giáo sư Tiến sĩ Triết học Lâm Ngọc Thái, sanh năm 1943, tại Cần Giuộc, Long An, cư ngụ tại quận 2, Thủ đô Paris, nước Pháp, có hỏi như sau: Tôi đọc sách...

0

Cấu Trúc Càn Khôn Vũ Trụ

Càn khôn vũ trụ lớn mức nào? số lượng một tam giới là bao nhiêu? Trong Càn khôn vũ trụ nhỏ nhất là một Tam giới. Trong một Tam giới có 45 hành tinh...