Tagged: Thiền Tông

0

Tu Giải Thoát Có Dễ Không

Phật tử Huệ An, sanh năm 1981, tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Cư ngụ tại huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre, hỏi 2 câu:Câu 1: Tam Pháp Ấn của Đức Phật dạy...