Tagged: Sống Đẹp

0

Làm Sao Để Bớt Khổ?

Khổ vì ta muốn nhiều quá cho mình, muốn mà không được thì phải khổ thôi. Trên đời này không có cái gì luôn luôn được theo ý mình. “Được cái này thì phải...