Tagged: nghiệp báo đời sau

0

Nhân quả do đâu mà có

Thầy Thích Chân Quang nói: “ Đức Phật đưa ra luật Nhân quả Nghiệp báo. Lý do có Nhân quả là ở con người”. Xin hỏi Nhân dân: – Ý 1: Thầy này giảng...