Tagged: Giải Đáp Thiền Tông

0

Tu Giải Thoát Có Dễ Không

Phật tử Huệ An, sanh năm 1981, tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Cư ngụ tại huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre, hỏi 2 câu:Câu 1: Tam Pháp Ấn của Đức Phật dạy...

0

Giác Ngộ Là Gì

Giác ngộ là hiểu biết, hiểu biết thật rõ ràng 12 phần gồm: 1- Biết được Phật Tánh của mình có gì? Phật Tánh của mình gồm có 6 thứ: 1- Ý; 2 –...