Tagged: Giác Ngộ

0

PHẬT và TÁNH

Giáo sư Tiến sĩ Triết học Lâm Ngọc Thái, sanh năm 1943, tại Cần Giuộc, Long An, cư ngụ tại quận 2, Thủ đô Paris, nước Pháp, có hỏi như sau: Tôi đọc sách...

0

Tâm hằng sinh muôn pháp

Nhà văn Mai Ánh Dương, sanh 1944, tại Lâm Đồng, cư ngụ tại Tp. Cremona, nước Ý, hỏi: Tôi xem sách của tác giả Nguyễn Nhân viết, thật tình quá hay, tôi chưa tìm...

0

Phật tánh và Vọng tánh

Ông Quách Thiên Cường, sanh 1937, tại Hưng Yên, cư ngụ tai Tp. Heddal Stavkirke, Na uy, hỏi: Xin Thầy giải đáp 4 câu: 1- Phật tánh phải hiểu như thế nào? 2- Vọng...