Tagged: đạo phật thiền tông

0

Cấu Trúc Càn Khôn Vũ Trụ

Càn khôn vũ trụ lớn mức nào? số lượng một tam giới là bao nhiêu? Trong Càn khôn vũ trụ nhỏ nhất là một Tam giới. Trong một Tam giới có 45 hành tinh...