Suy Nghĩ Trong Thanh Tịnh là Suy Nghĩ Như Thế Nào

Suy nghĩ như thế nào gọi là suy nghĩ trong thanh tịnh?

Suy nghĩ trong thanh tịnh, phần này chỉ có Chư Phật mới suy nghĩ được thôi. Còn con người chỉ biết làm trong thanh tịnh, chứ không suy nghĩ trong thanh tịnh được. Vì sao vậy? Vì người đang sống trong quy luật vật lý Âm Dương chi phối, mà nói mình là Phật, thì người này không hiểu quy luật vận hành nơi thế giới này.

Người tu theo Thiền Tông phải hiểu rõ như sau:

– Người sống ở địa cầu này, tự xưng mình là Thánh này Thần kia, mình phải hiểu hai thành phần này như sau:
Một là họ mạo danh để mê hoặc người khờ, để những người ngu này cúng tiền cho họ tiêu xài mà không phải đi lao động vất vả mệt nhọc.

Hai là họ nói thật. Người tu Thiền Tông biết người này là thiệt rồi, nên tránh xa người này ra. Vì sao vậy? Người tu Thiền Tông mục đích là giác ngộ và giải thoát, mà những ông Thần hay bà Thánh này, chuyên làm hai việc như sau:

Một: chuyên lừa gạt người ngu khờ, họ nói là cho Phước mình, còn lừa cao hơn, là họ nói đổ Phước vào đầu mình.

Hai: sau đó, họ kèm theo lời hù dọa: nếu ai khinh chê hay phỉ báng họ, thì họ đẩy mình xuống địa ngục. Đây là Tánh của những vị Thần hay vị Thánh ở thế giới này vậy. Do đó, người tu Thiền Tông đừng lại gần những người này. Trừ khi mình có Công Đức thật lớn thì mình mới đến gần những người này. Để chi vậy? Để phá tan phần Âm Phước của họ, để họ quay đầu trở lại làm người học Thiền Tông để biết công thức giải thoát.

Tại sao con người ở thế giới này thân tâm không thanh tịnh được?

Vì có 2 nguyên nhân:

Một: Tu hành để ép cho thân tâm Thanh Tịnh; cái Thanh Tịnh mà dụng công tu hành ép được đó, nếu các ông không dụng công tu hành không ép được nữa, thì cái Thanh Tịnh nó phải trở lại theo quy luật luân chuyển của Vật lý. Vì vậy, Như Lai có nói: ở thế giới nhân quả vật lý Âm Dương này, người tu hành mà dụng công ép cho thân tâm Thanh Tịnh, nếu đem so sánh với Thanh Tịnh trong Bể Tánh Tự Nhiên Thanh Tịnh, thì cái Thanh Tịnh mà các ông dụng công ép cho thân tâm Thanh Tịnh được đó, so sánh giới Thanh Tịnh Tự Nhiên chỉ bằng một giờ hay một ngày thôi.

Như Lai nói cho các ông bà rõ:

– Ở thế giới nhân quả luân hồi Âm Dương nơi trái đất này, không ai thoát ra ngoài quy luật này được. Chỉ người thật sự khôn ngoan thì mới hiểu nguyên lý này. Còn người ngu khờ, thì nghe ai nói gì cũng tin, nên vướng mắc vào những bịa đặt của người ta, như:

– Lạy ông thần này bà tháng kia để xin tiền và của!

– Cầu xin những người nói trên nhờ họ Giúp mình giải thoát!

Như Lai nói rõ cho các ông bà biết:

– Ở thế giới Nhân Quả Luân Hồi này, không ai giúp gì cho mình được. Nếu họ có giúp được mình, là họ ” mở tủ của chính mình, lấy tiền của mình, giao lại cho mình vậy thôi”.

Còn tâm Thanh Tịnh: con người ở trong địa cầu này không ai tài nào làm cho thân tâm mình được Thanh Tịnh được cả. Vì sao vậy? Như Lai đưa ví dụ sau đây ông bà sẽ biết:

– Như, con người đang ở dưới nước, vừa nhúc nhích là nước dao động rồi. Nếu cũng con người đó, không ở trong môi trường nước nữa, dù có động đến thế nào đi chăng nữa, thì nước cũng không dao động.

Vì nguyên lý này, một vị đã ” Thành Phật” rồi, tức vào sống trong “Bể Tánh Thanh Tịnh Nơi Chưa Phật Ở”; ở trong bể tánh thanh tịnh này, ròng là Điện Từ Quang, nên không có sức hút vật lý Am Dương, vì vậy mà không có nhân quả luân hồi, nên tự nhiên Thanh Tịnh.

~ Sách “Những Câu Hỏi Thiền Tông Tập 1” tác giả : Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *