SÁU PHÁP MÔN TU CÓ THỦ ẤN CỦA ĐẠO PHẬT

SÁU PHÁP MÔN TU CÓ THỦ ẤN CỦA ĐẠO PHẬT

1. TIỂU THỪA: Chỉ phương pháp TU và phong cách thờ đúng về pháp môn Tiểu Thừa.

2. TRUNG THỪA: Chỉ phương pháp TU và phong cách thờ đúng về pháp môn Trung Thừa.

3. ĐẠI THỪA: Chỉ phương pháp TU và phong cách thờ đúng về pháp môn Đại Thừa.

4. TỊNH ĐỘ: Chỉ phương pháp TU và phong cách thờ đúng về pháp môn Tịnh Độ.

5. MẬT CHÚ: Chỉ phương pháp TU và phong cách thờ đúng về pháp môn Mật chú.

6. THIỀN TÔNG: Chỉ phương pháp TU và phong cách thờ đúng về pháp môn Thiền tông.

Để mọi người biết mà tu theo đạo Phật không bị lạc.
Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu – Chuyên Dạy Giải Thoát, www.thientong.com
273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *