PHẬT và TÁNH

Giáo sư Tiến sĩ Triết học Lâm Ngọc Thái, sanh năm 1943, tại Cần Giuộc, Long An, cư ngụ tại quận 2, Thủ đô Paris, nước Pháp, có hỏi như sau:

Tôi đọc sách do Thầy giảng giải, thấy lạ quá! Tôi là người sống ở nước ngoài lâu năm, khi đến tuổi nghỉ hưu, không biết làm gì, nên mua sách, xem băng, để tìm những lý luận hay nơi Thế giới này. Trong tất cả các đạo, tôi thấy đạo Phật có một hệ thống lý luận rất tuyệt, thực tế và khoa học, nhưng tôi chưa từng nghe vị Thầy nào giảng giống như Thầy cả.

Hôm nay, tôi có 2 câu hỏi sau đây rất khó, xin Thấy giải thích cho, xin cảm ơn:

Câu 1: Xin Thầy lý giải cụ thể về Tam giới mà Đức Phật nói?

Câu 2: Tôi chưa từng nghe ai giảng “Phật” và “Tánh”, giảng riêng, giống như Thầy giảng. Xin Thầy cho ví dụ và chứng minh?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:

Câu 1: Quả thật, câu hỏi của Giáo sư thật là hóc hiểm, vị nào muốn giải 2 câu này, vị đó phải hiểu và biết tu theo pháp môn Thiền tông Nhà Phật, mà phải nhận được tánh Phật thanh tịnh của chính mình thì mới giảng đúng được.

Bằng không nhận ra, có giảng hay nói, chỉ là người nghe người khác nói sao, thuật lại như vậy mà thôi.

Trước nhất, tôi xin giải về Tam giới mà Đức Phật dạy:

Tổ chức 1 Tam giới gồm:

* Có 45 hành tinh chia ra như sau:

1-Có 6 hành tinh cấu tạo bằng tứ đại.

2- Có 11 hành tinh cấu tạo bằng 5 màu sắc của điện từ Âm Dưong rất đậm.

3- Có 17 hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc điện từ Âm Dương rực rỡ.

4- Có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện từ Âm Dương không màu sắc.

Còn hành tinh “vật tư” thì không đếm hết được!

Câu 2: Trong các kinh của Nhà Phật, kinh nào cũng có đề cập đến Phật tánh cả. Sở dĩ Giáo sư không nghe ai giảng hay nói đến là có nguyên do như sau:

Vị Giảng sư nào đề cập đến Phật tánh thì vị đó phải thông suốt thì mới dám giảng, còn giảng mà không biết thì làm sao dám giảng.

Giáo sư Tiến sỹ Triết học Lâm Ngọc Thái nói:

Xin Trưởng ban giảng giải về Phật tánh để chúng tôi hiểu, xin cảm ơn?

Trưởng ban không giảng giải mà trích đọc ít câu về Phật tánh:

Phật là trùm khắp mọi nơi
Chân Tánh theo Phật khắp nơi mà Hành
Trong Tánh Phật chỉ rõ rành
Tánh Thấy thanh tịnh không sanh điều gì.

Tánh Nghe thanh tịnh một khi
Tánh Biết chỉ biết vậy thì mà thôi
Pháp đi khấp chốn mọi nơi
Trong khối của Pháp, không hề bị vơi.

Phật tánh bị luân hồi:

Khi vào Thế giới rong chơi
Bị hút Vật lý luân hồi chuyển đi
Các con đừng có tư nghì
Phật tánh thanh tịnh là đây Niết bàn.

Phật Tánh rời thế gian:

Muốn lìa sức hút Thế gian
Chỉ cần “Thôi Dứt” Niết bàn hiện ra
Như Lai nói rõ lòng ta
Phật tánh thanh tịnh là ra luân hồi.

Ai làm như vậy được rồi
Luân hồi sinh tử là thôi tìm mình
Các ông ngồi đó lặng thinh
Uống công vô ích không tìm ra chi.

Nghe lời ta dạy một khi
Thực hiện cho được tâm thì yên vui
Như Lai để lại niềm vui
Cho người thanh tịnh yên vui Niết bàn.

Tức khắc hết khổ hết nan
Như Lai chỉ rõ có đàng này thôi
Các ông có kiếm được rồi
Đây là đường khổ xa rời nhà xưa.

Nghe Trưởng ban ngâm một loạt câu kệ mà Đức Phật dạy Phật tánh, Giáo sư Tiến sỹ Triết học Lâm Ngọc Thái đã rõ thông những câu hỏi của mình, Giáo sư hết sức cảm ơn.

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *