Phật Tánh Dễ Nhưng Tại Sao Không Ai Nhận Ra

Phật Tánh rất dễ nhưng hầu như không ai nhận ra vì một số lý do sau:

Vì người tu hiện nay “bị kẹt” các bệnh như sau nên không nhận ra Phật Tánh của mình được:

1- Vì ai cũng sử dụng Tánh người thì làm sao nhận ra Phật tánh được.
2- Ban đầu, ai xuất gia cũng nói mình tu để giác ngộ và giải thoát.
3- Nhưng khi ra khỏi nhà thế tục rồi, vào nhà chùa, lại dính vào nhà chùa, nên bị nhà chùa cột chói lại!

Vì sao vậy?

Vì địa cầu này là do sức hút vật lý điện từ Âm Dương cuốn hút, nên khó có người thoát ra được. Hơn nữa, người tu khi có chùa to Phật lớn rồi, thì phải bảo tồn.

Bảo tồn bằng gì đây?

Bằng tiền và vật chất. Khi có nhiều tiền và vật chất rồi thì phải giữ lấy, nên ý muốn cao thượng là giải thoát họ quên đi. Vì vậy, giải thoát bị biến mất, thay vào đó là cái “Ta” bự không ai bằng. Ai đến cũng phải lạy mình, thử hỏi làm sao giải thoát được.

(Sách: Những Câu Hỏi Về Thiền Tông tập 1 – tác giả Nguyễn Nhân)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *