PHÁP MÔN THIỀN TÔNG VÌ SAO KHÔNG CÓ CHÙA NÀO DẠY?

Pháp môn Thiền tông tại sao không thấy Chùa nào dạy?

Vì pháp môn Thiền tông này, Như Lai truyền riêng cho các vị Tổ Thiền tông, không dạy cho đại chúng, nên không ai biết.

– Người ham danh và tiền, vừa nghe đến danh từ Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông, thì:

1/ Người có nghiệp Phước đức Dương, họ bỏ đi.

2/ Người có nghiệp Phước đức âm, tức khắc họ chửi ngay.

3/ Còn người có nghiệp Ác đức, họ tìm cách diệt cho bằng được.

Do đó, tập Huyền Ký này, Đức Phật không phổ biến cho đại chúng là vậy.

Còn Chùa Thiền tông Tân Diệu, không phải dạy, mà là có nhiệm vụ công bố Tập Huyền Ký này ra, vị nào thắc mắc đến hỏi, chúng tôi trả lời, chứ không phải dạy.

Nhưng chúng tôi có khuyên như sau:

1/ Người hỏi, chúng tôi trả lời, thấy đúng mới tin.

2/ Chúng tôi cho hỏi tự do về Pháp môn Thiền tông.

~ Trích “Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát” Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu: Đ/C: 273 Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *