Pháp Môn Thanh Tịnh Thiền

Ngài Ca Chiên Diên

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Bấy lâu này, chúng con dạy các môn đồ của mình tu pháp môn Nghi Tìm, gọi là Đại thừa. Chúng con rất hãnh diện đây là pháp môn cao nhất, tuyệt vời nhất. Hôm nay, nhờ các ưu bà tắc, ưu bà di hỏi, Đức Thế Tôn dạy rõ nơi thế giới này, dù dụng công tu pháp môn gì cũng không giải thoát được, làm chúng con rất hổ thẹn. Các ưu bà tắc, ưu bà di còn nhận được lời dạy của Đức Thế Tôn.

Chúng con mang danh là đệ tử lớn của Đấng Giác Ngộ mà lại đeo bám tu trong bóng tối, không biết giác ngộ là gì. Chúng con tu đeo bám theo nhân quả mà lại cho mình tu cao, thật là xấu hổ quá. Kính xin Đức Thế Tôn nhận lời xám hối chân thành của chúng con.

Đức Thế Tôn đã phân tích về tu Thanh Tịnh thiền để trở về nguồn cội của chính chúng con. Chúng con mới hiểu từ trước đến nay, chúng con dạy các môn đồ tu để đùa với cái bóng của vật lý thế giới, mà còn đi khoe với người khác chúng con dạy pháp môn Đại thừa là cao hơn hết.

Ngài Ca Chiên Diên vừa nói vừa khóc làm mọi người cảm động, ai cũng khóc theo.

Đức Phật nghe ông Ca Chiên Diên nói như vậy, Ngài liền quay sang ông Duy Ma Cật, yêu cầu ông Duy Ma Cật nói pháp môn Thanh Tịnh thiền thật rõ, để trong hội chúng ai cũng lãnh hội được.

Ông Duy Ma Cật liền đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật và nói với đại chúng:

Kính thưa quý ngài, Đức Thế Tôn đã ủy quyền cho tôi nói pháp môn Thanh Tịnh thiền thật rõ hơn, để trong quý vị ai muốn giải thoát biết căn bản.

Pháp môn Thanh Tịnh thiền Đức Thế Tôn có dạy ẩn ý trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa như sau:

Anh chàng cùng tử: Ý Như Lai dạy ai cũng đã giàu sang mà tự đặt mình là kẻ nghèo khó để đi làm thuê cho người khác. Ai cũng có sẵn viên ngọc quý trong thân, không đem ra sử dụng mà lại đi cầu xin người khác. Vì Đức Thế Tôn dạy ẩn ý như vậy nên không ai nhận được ý sâu mầu.

Hôm nay, chỉ còn hơn 1 năm nữa Đức Thế Tôn nhập niết bàn nên Đức Thế Tôn dạy trắng pháp môn Thanh Tịnh thiền cho những vị đạt được “Bí mật Thanh Tịnh thiền”, tôi may mắn là một trong những người này.

Vâng lời Đức Thế Tôn, tôi xin trình bày cốt tủy pháp môn Thanh Tịnh thiền, giúp cho ai muốn giải thoát biết đường thực hành.

Quý ông bà muốn giải thoát ra ngoài sự cuốn hút nhân quả vật lý trần gian, phải biết 2 nguyên lý:

– Cấu tạo trong thế giới loài người là nói hẹp, nói rộng hơn là trong 1 tam giới.

– Sự sống ngoài sức hút vật lý Âm Dương này là gì.

Vâng lời Đức Thế Tôn, tôi xin trình bày 2 nơi như sau:

Phần một: Trong thế giới loài người cấu tạo có 5 thứ

 • Tứ đại là Đất – Nước – Khí – Lửa, hình thành ra sắc thể
 • Điện từ Âm Dương duy trì sắc thể này
 •  Tổng Nghiệp của con người là do suy nghĩ và hành động của người đó từ vô lượng đời trước.
 •  Tánh Người để kéo sắc thân đi trong lục đạo
 • Tánh Phật để làm sự sống cho 1 con người

Phần hai: Trong Phật giới cấu tạo bằng 3 thứ

 • Điện từ Quang trùm khắp trong Phật giới
 • Ý: Cái Ý tự nhiên này có Hằng hà sa số trong Phật giới. Trong mỗi cái Ý có bốn thứ: 
  – Hằng Thấy
  – Hằng Nghe
  – Hằng Pháp
  –  Hằng Biết
 • Cái Ý này được điện từ Quang bao bọc thành 1 khối nhỏ, Đức Phật và Mười phương chư Phật gọi là Tánh.

Cái mênh mông và trùm khắp, Đức Thế Tôn và Mười phương chư Phật gọi là Phật. Tánh có đầy khắp trong Phật giới nên quý Ngài gọi là Phật Tánh.

Đức Thế Tôn dạy: Giống như ở thế giới này, loài cá có khắp trong biển nên loài người gọi là cá biển. Khi quý vị đã rõ hai nơi nói trên, muốn sống ở đâu là tùy ý của mình.

Muốn sống ở thế giới loài người thì sống bằng tánh Người của mình, để luân chuyển trong thế giới loài người, cũng như trong tam giới.

Muốn trở về Phật giới thì sống bằng tánh Phật Thanh Tịnh của mình.

Ông Duy Ma Cật trình bày đến đây, Đức Phật bảo ông dừng.

Đức Phật liền nói:

Ông Duy Ma Cật đã trình bày căn bản sự sống ở 2 nơi:

Thế giới loài người cũng như trong tam giới.

Phật giới, nơi Mười phương chư Phật sống.

Vậy, trong pháp hội này có ai biết vượt ra khỏi thế giới loài người để trở về Phật giới sống không?

Đức Phật vừa dứt lời có ông cư sỹ Thường Trọng Thanh, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật quỳ gối,chắp tay thưa trình rằng:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Theo như lời trình bày của ông Duy Ma Cật quá rõ ràng về 2 nơi sống. Nếu trong chúng con, ai muốn luân hồi thì sống với tánh Phàm phu của mình. Ai muốn giải thoát, sống với tánh Phật Thanh Tịnh.

Đức Phật bảo ông:

Đâu, ông nói rõ cho Như Lai và đại chúng nghe xem có đúng không, nếu đúng, Như Lai sẽ ấn chứng cho.

Ông cư sỹ Thường Trọng Thanh thưa trình cùng Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Đầu tiên Phật tánh ở trong Bể tánh Thanh Tịnh, Vì tò mò vào trong thế giới loài người xem thử. Không ngờ thế giới loài người là 1 trung tâm vận hành luân hồi do sức hút của điện từ Âm Dương duy trì theo chu kỳ Thành – Trụ – Hoại – Diệt. Khi Phật tánh bị cuốn vào thế giới loài người, rồi vào thân của một con người. Trong thân của mỗi người có cái Tánh người, chính cái Tánh người tưởng tượng ra mọi thứ để đi trong lục đạo luân hồi.

Tưởng tượng dụng công ép cho tâm vật lý được Thanh Tịnh, để hưởng niềm vui Thanh Tịnh ấy. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người được vãng sanh đến cõi Trời Vô Sắc sinh sống, hết tuổi thọ trở về thế giới loài người sống tiếp và chuyển đi nơi khác.

Tưởng tượng và làm phước thật nhiều, mong đến các nơi vui chơi. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, được vãnh sanh đến cõi Trời Hữu Sắc sống, hết tuổi thọ phải trở về thế giới loài người sống tiếp và luân chuyển đi nơi khác.

Tưởng tượng và làm phước thật nhiều, mong đến các nơi vui tươi mà Thanh Tịnh sống. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, được vãnh sanh đến nước Tịnh Độ sống. Khi hết tuổi thọ phải trở về thế giới loài người sống tiếp và luân chuyển đi nơi khác.

Tưởng tượng muốn làm con của một vị Trời nào đó để hầu hạ vị đó, ở thế giới loài người phải làm phước thiện thât nhiều. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, được vãnh sanh đến 1 trong 11 cõi Trời Dục Giới sống. Khi hết tuổi thọ phải trở về thế giới loài người sống tiếp, tạo nghiệp mới để luân chuyển theo sự ham muốn của mình.

Trên đây là 4 tầng hưởng phước dương, còn đây là 1 phần hưởng phước âm Hưởng phước âm là làm loài Thần để hưởng thức ăn cho loài người đem cúng.

Cõi người là nơi trả quả hoặc đòi nợ với nhau, bằng cách là thay phiên nhau trả hoặc đòi nợ trong dòng tộc.

Làm Súc sanh: Để trả quả mình sát hại loài súc sanh

Làm Ngạ Quỷ: Có hai phần quả báo

Mình lừa người khác, bằng cách là nói mình nói chuyện được với loài Cô Hồn, để dụ người ngu khờ tin, lấy tiền của họ.

Sống ở thế giới loài người cướp giật của người khác

Bị sống trong Địa Ngục: Để trả quả khi ở thế giới loài người mình gây trọng tội

Trên đây là quy luật nhân quả nơi thế giới loài người. Kính xin Đức Thế Tôn kiểm chứng cho con có phải như vậy không, kính xin Đức Thế Tôn kiểm chứng cho con.

Đức Phật khen ông Thường Trọng Thanh:

Sự trình bày của ông rất phải.

Ông hết sức vui mừng, cảm ơn và lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *