0

Tâm hằng sinh muôn pháp

Nhà văn Mai Ánh Dương, sanh 1944, tại Lâm Đồng, cư ngụ tại Tp. Cremona, nước Ý, hỏi: Tôi xem sách của tác giả Nguyễn Nhân viết, thật tình quá hay, tôi chưa tìm...

0

Phật tánh và Vọng tánh

Ông Quách Thiên Cường, sanh 1937, tại Hưng Yên, cư ngụ tai Tp. Heddal Stavkirke, Na uy, hỏi: Xin Thầy giải đáp 4 câu: 1- Phật tánh phải hiểu như thế nào? 2- Vọng...