Ở Trái Đất Này Cúng Cho Ai Ăn

Ở trái đất này là do thần làm chủ tâm linh. Vì vậy, người đứng ra tổ chức cúng, tuần tự các loài ăn như sau:

– Loài Thần ăn trước khi thức ăn còn rất nóng
– Loài Cô Hồn ăn khi thức ăn đã nguội bớt
– Người tổ chức cúng ăn khi thức ăn đã nguội ngắt
– Khi loài người ăn thừa đổ đi loài Súc sinh ăn
– Loài người và Súc sinh ăn, thải ra loài Địa ngục ăn.

Như vậy, trên trái đất này, nơi nào cúng là phải?

 Ở trái đất này, nếu có cúng thì cúng các nơi như sau:

1. Nếu ở chùa có cúng cô hồn ăn vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Xin cô hồn đừng quậy phá những người trong chùa để các thầy yên ổn tu hành.

2. Ở đình cúng 8 giờ sáng mỗi ngày là thích hợp nhất. Khi nhân dân trong làng có việc gì cần Thần làm chứng, nhân dân phải mang rượu thịt đến cúng xin Thần làm chứng.

3. Ở miếu cúng vào hai thời 9 giờ sáng và 4 giờ chiều. Người đứng ra cúng: người lập ra miếu có bổn phận phải cúng, còn nếu những người lập ra miếu không cúng, phải đồn ra là miếu này rất linh để những người mê tín đến cúng.

~ Sách: “Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, công thức Giải thoát …” – tác giả Nguyễn Nhân

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *