Nhân quả do đâu mà có

Thầy Thích Chân Quang nói:

“ Đức Phật đưa ra luật Nhân quả Nghiệp báo. Lý do có Nhân quả là ở con người”.

Xin hỏi Nhân dân:

– Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

– Ý 2: Nhân quả, vì sao mà có?

– Ý 3: Nhân quả, từ đâu mà ra?

* Tập thể nhóm Nhân dân làm chủ quốc gia trả lời:

+ Ý 1: Thầy này giảng như vậy là không đúng.

+ Ý 2: Ở Trái Đất này, có lớp đất Nhân quả. Tất cả người và vạn vật sống trên Trái Đất này, đều phải theo lớp Nhân quả của Trái Đất này. Chớ không ai tạo ra hết.

+ Ý 3: Nhân quả là từ súc hút của Điện từ Âm Dương của Trái Đất sinh ra.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *