Nhận Biết Người Chết Đi Về Đâu

Ông cư sỹ Lê Thành Trang

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn thường dạy chúng con:

Muốn biết đời trước của mình như thế nào, hãy nhìn đời sống hiện tại của mình là biết.
Muốn biết đời sống tương lai của mình ra sao, hãy nhìn đời sống hiện tại của mình là biết.

Đó là căn bản Đức Thế Tôn dạy chúng con luân hồi hưởng phúc và trả quả xấu.

Nhưng hầu hết những người hiện nay, đại đa số sống quanh quẩn trong dòng tộc của họ. Chúng con muốn biết số người này trước khi qua đời, nhìn như thế nào để biết họ đi đâu trong dòng tộc của họ. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con.

Đức Phật dạy:

Phần này các ông sử dụng nhục nhãn của con người thì khó biết lắm. Như Lai chỉ dạy các ông căn bản dễ nhận ra khi người đó hết duyên sống, sẽ biết họ sanh đâu trong dòng tộc.

Khi người sắp mất ông quan sát có 2 phần căn bản:

Khi họ sắp mất mà còn tỉnh táo, thương nhánh nào nhất, chắc chắn họ sẽ đầu thai vào nhánh của người này. Ông hãy quan sát kỹ như sau: trong vòng từ 1 đến 3 năm, nhánh người này có người sinh ra giống với người đã mất trước đây, chính là người này đầu thai trở lại, 99% người này có lòng từ ái và hiếu thảo.

Khi họ sắp mất mà tức giận nhánh nào đó, cũng từ 1 đến 3 năm, nhánh này có người sinh ra con, rất giống như người tức giận trước kia. Chắc chắn sẽ phá dòng tộc này.

Nghe Đức Phật trả lời câu hỏi của mình, ông cư sỹ Lễ Thành Trang hết sức vui mừng và hỏi thêm:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Cách đây 1 tháng, con có chứng kiến 5 trường hợp chết như sau, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

  • Có người quá giàu, sau khi chết không có hòm chôn.
  • Có người gần chết, họ rất tỉnh táo, họ biết ngày giờ chết của họ nữa.
  • Có người nằm không biết gì đến 10 năm mới chịu chết.
  • Có người gần chết, đen như cục than, tại sao vậy?
  • Có người gần chết, cứ la hoài, tại sao họ bị vậy?

Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con.

Đức Phật dạy:

Trường hợp 1: Người quá giàu chết không có hòm chôn là có nguyên do như sau

Ví dụ: Đời này họ có phước được làm người giàu có, tổng phước của họ là 10 lượng vàng. Nhưng họ không biết làm phước tiếp để phước của họ tăng thêm mà còn sử dụng hết 10 lượng vàng này. Vì vậy, khi chết họ không có tiền mua hòm, phải nhờ người khác cho.

Trường hợp 2: Người chết còn tỉnh táo có đến 4 trường hợp:

Người này tu Thanh Tịnh thiền nhận được tánh Phật của chính mình.

Người tu theo tứ quả Thanh văn, họ được an tâm vào niết bàn Tịch tĩnh.

Người làm phước thiện thật nhiều, được vãng sanh đến các cõi trời.

Người hiền từ sống trong dòng tộc.

Trường hợp 3: Người bệnh nằm 10 năm mà không chết có 2 trường hợp:

Đối với người tu, không biết rõ lời Như Lai dạy, bịa ra là biết để lấy tiền người ngu khờ. Vì vậy, bị quả báo làm Thực vật.

Người không phải là tu sỹ, nói dối điều gì đó để lấy tiền người khác. Người này cũng bị quả báo làm Thực vật.

Trường hợp 4: Người chết mà đen như cục than, vì họ lấy tiền của Tam Bảo xài riêng cho mình. Đặc biệt, họ lấy tiền của chùa thiền Thanh Tịnh.

Trường hợp 5: Người gần chết mà la hoài, người này mang nghiệp sát sanh quá nặng.

Ông cư sỹ Lễ Thành Trang nghe Đức Phật trả lời hết các câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng, đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *