NGUYỆN VỀ PHẬT GIỚI

Con xin lạy đấng Đại Hùng
Đức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên
Cảnh đời con sống đảo điên!
Đau thương lắm nỗi ưu phiền biết bao.

Áo trần con lỡ mặc vào
Nợ trần con biết ngày nào cởi ra
Cũng như đứa trẻ lìa nhà
Lạc loài càng bước càng xa xa vời.

Bơ vơ trên nẻo đường đời
Kìa là hang vắng  kìa thời rừng hoang
Thập thò mãnh hổ sói lang
Trí con khủng khiếp kinh hoàng khóc la!

Chập chờn bóng Quỷ hình Ma!
Tâm con hồi hộp thiết tha nguyện cầu
Rừng đời càng bước càng sâu
Là càng rùng rợn lo âu phập phồng!

Thân con trước cảnh hãi hùng!
Nhỏ nhoi con thấy lạnh lùng thân côi
Đường về Thiền học xa xôi
Đường vào cuộc thế ôi thôi đoạn trường!

Bước vào trong cõi bi thương!
Trăm ngàn nỗi thảm vấn vương bên mình
Chung quanh đầy dẫy bóng hình!
Chẳng hay con mắc tội tình chi đây?

Ngán cho số kiếp đọa đày
Tủi cho thân phận lạc loài éo le
Bàng hoàng giữa chốn rừng mê
Chẳng ai chỉ rõ đường về cho con.

Ngây thơ trí nhớ đâu còn
Lại thêm nạn chướng giết mòn tánh linh
Đồng thời nhiều kẻ chung quanh
Rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi!

Dây oan khi đã cột rồi
Tên ghi hồn gởi thì thôi còn gì?
Giấc mơ nhiều kiếp ly bì
Càng quanh lộn mãi càng si mê hoài!

Mải lo xây đắp mộng đài
Ở nơi huyễn cảnh đặc dài thời gian
Niên hoa nở rộ đã tàn
Tánh chơn con mất chỉ toàn vô minh!

Cõi trần muôn kiếp lụy mình
Dây thương vấn vít lưới tình bủa giăng
Phiền não vật chất trói trăn
Cửa nhà nhốt phạt miếng ăn hành hà.

Cơn đau hấp hối rên la
Hung thần, ác quỷ cõi ma hoành hành
Mảnh thân khốn khổ con đành
Lại thêm khổ chết giựt giành chia phui.

Lòng con luống những ngậm ngùi
Trót đem linh tánh nhuộm mùi trần gian
Thân  này đã lỡ vương mang!
Nhận ra cái khổ trăm đàng tai ương.

Não nề với cảnh  đau thương
Lắm khi con muốn tìm đường thoát thân
Than ôi! Dính chặt cõi Trần
Dễ gì tháo gỡ một lần cho ra.

Nghiệp duyên chẳng chịu buông tha
Sức con yếu ớt khó qua luật đời
Kiếp Trần biển khổ chơi vơi
Con đang trồi hụp đuối hơi vẫy vùng.

Cúi xin lạy đấng Đại Hùng
Đức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên
Từ bi vô lượng vô biên
Cứu con thoát chốn oan khiên đọa đày.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *