NGƯỜI NÀO CÓ THỂ GIẢI THOÁT – THÀNH PHẬT

Đức Phật dạy:

Duy nhất chỉ có một loại người dưới dây mới giải thoát được;

Người này, có ý chí cao sâu, kiên trì quyết liệt, không coi vật chất Trần gian này là trọng. Duy nhất, chỉ tìm cho ra được con đường giác ngộ và giải thoát, để vượt ra ngoài sức hút Nhân quả của Vật lý Âm Dương, chứ không tìm bất cứ thứ gì trong Thế giới loài Người này, dù là làm Vua cõi Người, hay làm Chúa cõi Trời, cũng không cần, mà phải trang bị cho mình một ý chí sắt đá: Một ” bước” là đến “Đất Như Lai” sinh sống, chớ không thèm ghé bất cứ nơi nào trong Trần gian hay trong Tam giới này!

Người nào có ý chí kiên cường đó, nhất định sẽ gặp được vị “Thiện tri thức” chỉ đường, nói vài câu hoặc vài chương cú là biết đường giải thoát rồi, còn đi chậm hay nhanh là do người đó vậy.

~ Sách: ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *