Nghe Giảng Phật Pháp – BÁT HOÀN [Thiền Tông Tân Diệu]

Bát hoàn là gì?

Giải đáp thiền tông về bát hoàn. 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *