Mượn Sách Miễn Phí

Nhằm mục đích giúp mọi người hiểu rõ hơn về Đạo Phật, cũng như giúp cho những nhà trí thức, khoa học, nhà nghiên cứu có điều kiện sưu tầm, nghiên cứu về Đạo Phật, chúng tôi xin thông báo cho mượn sách Thiền tông miễn phí. Tổng cộng bộ sách bao gồm 10 quyển:

1. Tu theo pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác Ngộ

2. Những câu hỏi về Thiền tông 1

3. Hành đúng theo lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát

4. Những câu hỏi về Thiền tông 2

5. Khai thị Thiền tông

6. Huyền ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền

7. Đức Phật dạy tu Thiền tông và công thức Giải thoát 

8. Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 vị Tổ sư Thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam

9. Sách trắng thiền tông – Tuyệt mật của Phật giáo

10. Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông

– Người mượn: Tất cả mọi người, đặc biệt là những vị muốn tu Giác ngộ và Giải thoát …

– Thời gian mượn: Sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 14h đến 20h.

– Điều kiện: Kinh sách nào cũng là những lời dạy của Đức Phật dành cho mọi người ở mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội. Không có pháp môn nào cao hay thấp. Tùy theo mục đích tu hành mà chọn lựa pháp môn thích hợp với người tu mà thôi. Đối với 10 quyển sách nói trên, nếu người đọc cảm thấy thuyết phục và thích thú thì có nghĩa là pháp môn này hợp với quý vị, còn nếu đọc mà cảm thấy nhức đầu, khó chịu hoặc không thuyết phục thì cũng có nghĩa là pháp môn này không hợp với mình vậy. Vậy nên tìm một pháp khác khế hợp với mình hơn, không nên tác ý phỉ báng, khinh chê bộ sách này, thật không tốt vậy.

– Địa chỉ mượn sách>> TẠI ĐÂY

Xin trân trọng cám ơn!