Mê Tín Dị Đoan Phải Dẹp Bằng Cách Nào

Thái tử Trần Anh Tông hỏi câu thứ bốn mươi ba: Kính thưa phụ vương: Loài người ai cũng Tưởng, Tham, Ác. Về tín ngưỡng phụ vương dạy con dẹp mê tín thì làm sao con dẹp được, kính xin phụ vương dạy con?

Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ bốn mươi ba:

Này, Thái tử Trần Anh Tông: Luật triều đình là dẹp mê tín, dị đoan. Đây là luật tín ngưỡng nói như vậy, dị đoan thì con dẹp được, còn mê tín thì làm sao con dẹp được. Phụ vương nói cho con biết nhân dân Đại Việt có đến 60% người cúng. Chùa ở nước Đại Việt ta có đến 90% chùa cúng. Cúng này chia làm 3 nơi: chùa nào muốn cúng là cúng cho cô hồn ăn ở ngoài chùa. Vì quý thầy không hiểu, cứ đem vào cúng cho Phật ăn, Phật có ở trái đất này đâu mà ăn. Trái đất này là do Thần quản lý về tâm linh. Vì vậy, tất cả các chùa thờ Phật đều để cho Thần nhập vào tượng Phật cho chùa linh để nhiều người đến lễ, lạy, cúng tiền nên chùa phải cúng là vậy. Cốt tủy Đức Phật dạy con người giác ngộ và giải thoát.

Giác ngộ: hiểu biết rõ ràng con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới, quy luật luân hồi và nhân quả.

Giải thoát: biết con đường thoát ra quy luật nhân quả luân hồi của trái đất này để trở về Phật giới nhưng loài người ai cũng sử dụng cái Tưởng, Tham và Sợ nên người khôn nói như sau:

Ông Trời lập ra Càn khôn vũ trụ và trái đất Ông Trời có nước gọi là Thiên đàng.

Ông Trời có hằng hà sa số phước, ai tin ông Trời đổ phước lên đầu cho.

Người khôn bịa ra như vậy mà cũng có rất nhiều người tin thật là khổ cho người nào tin quá.

Người nào muốn làm con ông Trời và lên nước Thiên đàng ở, phải đưa tiền cho người đại diện ông Trời, chuyển tiền lên Thiên đàng trước.

Người khôn bịa ra như vậy, vẫn có người tin, thật là lạ!

Thái tử Trần Anh Tông hỏi câu thứ bốn mươi bốn: Kính thưa phụ vương: Con thấy nhiều chùa rất linh, nhiều chùa không linh là do lý do gì, kính xin phụ vương dạy con?

Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ bốn mươi bốn: Này, Thái tử Trần Anh Tông: Chùa nào linh nhiều, chùa đó có thần chủ vùng ngự, còn chùa nào linh ít thần thừa hành ngự mà thôi. Còn chùa nào không linh thiêng, không vị thần nào ngự cả.

~ Sách: “Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, công thức Giải thoát …” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *