Lý do gì sự sống trong 1 Tam giới có tuổi thọ bị chênh lệch nhau ?

Giáo sư Tiến sỹ Vật lý Phạm Việt Thanh nghe tác giả Nguyễn Nhân trả lời các câu hỏi của mình ông hết sức vui và xin hỏi thêm:

Lý do gì sự sống trong 1 Tam giới, tuổi thọ bị chênh lệch nhau quá nhiều vậy?

Tác giả Nguyễn Nhân trả lời:

Về sự sống chênh lệch trong 1 Tam giới là có nguyên do như sau:

Chúng tôi xin lấy lời dạy của Đức Phật dạy ông Ma Ha Ca Diếp, khi Đức Phật truyền Tổ vị cho ông, ông cũng có câu hỏi giống như ông hôm nay vậy.

Đức Phật day:

Sở dĩ, các loài sống trong 1 Tam giới mà có tuổi thọ chênh lệnh lớn như vậy là có nguyên do như sau:

Đức Phật ví dụ:

Vòng luân hồi của 1 Tam giới được tính như sau:

Vòng một: Tính đường bán kính từ Trung tâm luân hồi ra vòng thứ nhất là 1 tỷ cây số. Thì cái vòng tròn của vòng thứ nhất này là 100 tỷ cây số.

Theo qui luật luân chuyển của Vật lý, thì con người sống trong vòng thứ nhất này, phải sống tương đương với cái vòng tròn của nó. Vì vậy, tuổi thọ con người sống ở vòng thứ nhất này, tuổi trung bình là 100 năm.

Vòng hai: Tính đường bán kính từ Trung tâm luân hồi ra vòng thứ hai này là 10 tỷ cây số. Thì cái vòng tròn của vòng thứ hai này là 1.000 tỷ cây số.

Theo qui luật luân chuyển của Vật lý, thì con người sống trong vòng thứ hai này phải tương đương với cái vòng tròn của nó. Vì vậy, tuổi thọ con người sống ở vòng thứ hai này, tuổi trung bình là 1.000 năm.

Vòng ba: Tính đường bán kính từ Trung tâm luân hồi ra vòng thứ ba này là 100 tỷ cây số. Thì cái vòng tròn thứ ba này là 10.000 tỷ cây số.

Theo qui luật luân chuyển của Vật lý, thì con người sống trong vòng thứ ba này phải tương đương với cái vòng của nó. Vì vậy, tuổi thọ con người sống nơi vòng thứ ba này là 10.000 năm.

Vòng tư: Tính đường bán kính từ Trung tâm luân hồi ra vòng thứ tư này 1.000 tỷ cây số. Thì cái vòng tròn thứ tư này là 100.000 tỷ cây số.

Theo qui luật luân chuyển của Vật lý, thì con người sống trong vòng thứ tư này phải tương đương với cái vòng của nó. Vì vậy, tuổi thọ con người sống nơi vòng thứ tư này là 100.000 năm.

Trên đây Đức Phật dạy sự sống có chênh lệch với nhau là do vòng luân hồi luân chuyển.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *