LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY Ý SÂU MÀU CỦA PHÁP MÔN THANH TỊNH THIỀN

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY Ý SÂU MÀU CỦA PHÁP MÔN  THANH TỊNH THIỀN:

Theo Huyền ký của Đức Phật: Khi Mạch nguồn Thiền tông bùng lên nơi nào, thì nơi đó sẽ có người viết ra những lời Huyền ký của Ngài. Khi gần nhập Niết bàn, Đức Phật có dạy như sau:

Như Lai truyền Y, Bát và các bài kệ Huyền ký cho ông Ma Ha Ca Diếp làm tín vật, để sau này có ai hỏi, ông có bằng chứng là được Như Lai truyền thiền Thanh tịnh làm Tổ thứ nhất. Trong gói Huyền ký này, có các bài kệ Như Lai không cho ghi vào trong các kinh.

Vì sao Như Lai không cho ghi vào trong các kinh?

Vì đây là các bài kệ Huyền ký có nội dung nói về thời tương lai xa, rất mầu nhiệm, trong đó có:

Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền tông.

Phương pháp tu Thiền tông.

Đức Phật dạy những gì trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh.

Và nhiều pháp môn khác.

Khi Tổ Ma Ha Ca Diếp truyền Thiền Thanh tịnh cho ông A Nan Đà làm Tổ thứ 2, Ngài cũng truyền gói tín vật và các bài kệ Huyền ký này cho ông A Nan Đà. Gói tín vật và các bài kệ Huyền ký được lưu truyền cho các vị Tổ sau. Đến đời Tổ thứ 33 là Ta, tức Huệ Năng. Ta cho phép ông Thần Hội công bố ra tất cả những gì có trong gói Huyền ký của Đức Phật; nhưng Ta cũng không cho ghi vào trong kinh Pháp Bảo Đàn.

Vì sao vậy?

Vì pháp môn Thiền Thanh tịnh này, là pháp môn đưa người tu trở về Nguồn cội của chính họ, tức vào sống trong Bể tánh thanh tịnh, tức vào trong Phật giới ở. Trong Phật giới duy trì sự sống là nhờ điện từ Quang; điện từ Quang này không có Âm Dương nên không có sức hút đối đãi.

Còn loài Người sống bằng sức hút của điện từ Âm Duơng nên phải đối đãi. Đối đãi này là gốc của Nhân quả và Luân hồi.

Trong 1 Tam giới luân hồi có 45 hành tinh, được phân chia như sau:

1- Cõi Trời Vô sắc có 11 hành tinh.

2- Cõi Trời Hữu sắc có 11 hành tinh.

3- Cõi Tịnh Độ có 6 hành tinh.

4- Cõi Trời Dục giới có 11 hành tinh.

5- Cõi Tứ đại có 6 hành tinh. Trong đó có thế giới này.

Đức Lục Tổ dạy tiếp:

Sở dĩ, con người không thoát ra được Nhân quả luân hồi là có nguyên do như sau:

1- Vì trong tánh Người có đến 16 thứ, mà 3 thứ con người sử dụng nhiều nhất là Tưởng, Tham và Ác. Vì vậy, con người bị cuốn hút vào 3 thứ này mạnh nhất, nên phải đi theo dòng luân hồi của Vật lý.

2- Các ông nhìn kỹ sẽ biết: Các nơi tổ chức việc cúng kiếng cho là linh thiêng. Người tổ chức đó, không sử dụng cái gì khác là cái Tưởng của mình nên bịa ra để cúng.

Bịa ra như vậy để làm gì?

Mục đích chính của họ là Tham tiền, Tham danh, chớ không ngoài cái gì khác.

Để bảo vệ Tham danh và Tham tiền này, họ phải kèm theo các lời hù dọa rất Ác như sau:

Nếu không tin Trời, sẽ bị Trời đánh!

Nếu không tin Thánh, sẽ bị Thánh đâm!

Nếu không tin Thần, sẽ bị Thần vặn họng.

Ba lời hù doa nói trên, người kém học thức họ rất sợ nên răm rắp nghe theo! Người nghe theo đó họ cũng sử dụng cái Tuởng của mình để tô điểm thêm, thêu dệt thêm, rồi rủ nhiều người cùng Tưởng với mình cho đó là sự thật.

Tại sao họ phải làm như vậy?

Vì trong tánh Người của họ có cái Tham, nên họ mới làm như vậy để trung thành với cái Tham của mình, như:

Bỏ 1 đồng ra để cúng cho ông Thần hay bà Thánh đó, xin ông Thần bà Thánh này cho mình 1 triệu đồng!

Đức Lục Tổ dạy thêm:

Vì loài Người sử dụng quá mạnh cái Tưởng của tánh Người, nên không ai muốn thoát ra ngoài dòng luân hồi cả.

Đức Phật có dạy:

Ở các đời Thượng, Trung và Hạ pháp. Bất cứ ai đem pháp môn giải thoát này dạy nơi đông người, thì thân mạng mình xem như bỏ đi!

Vì vậy, từ đời Tổ thứ nhất đến đời Tổ thứ 32, chỉ Tổ trước truyền cho Tổ sau thôi. Đến đời Tổ thứ 33, thì pháp môn Thanh tịnh thiền này mới được công bố rộng rãi ra, để khi loài Người văn minh lên cao, mới có nhiều người chấp nhận.

Đức Phật day thêm:

Nhờ có nhiều người hiểu về Vật lý Âm Dương, nên đến thời kỳ này số người: -Giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”, không tính hết được.

Đạt được “Bí mật Thiền tông”, rất nhiều.

Được trở về Bể tánh thanh tịnh, nơi Mưoi phương chư Phật sống nhiều nhất, từ khi Như Lai dạy pháp môn Thanh tịnh thiền này.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *