Lời Phật Dạy – Thiền tông 05

Phat-day-tu-Thien

Phật dạy tu Thiền

Tu thiền cứ vậy mà tùy duyên

Đói đến thì ăn mệt ngủ liền

Phật tánh trong nhà thôi tìm kiếm

Chỉ tâm thanh tịnh ấy tu Thiền.

(Phật Hoàng Trần Nhân Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *