Lộ trình tu Thiền tông để trở về Phật giới

Bác sỹ Phan Thành Vinh, sanh 1950, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, cư ngụ tại Tp. San Diego, California, USA, hỏi đặc biệt như sau:

Kính thưa Trưởng ban: Xem sách của tác giả Nguyễn Nhân viết, tôi đã nhận rất rõ ràng, tường tận và rất sâu mầu lời của Đức Phật dạy nơi Thế giới này. Nhưng còn vài thắc mắc như sau, xin Trưởng ban giải thích cho tôi, xin cảm ơn?

 Xin Trưởng ban giải cho chúng tôi biết “Lộ trình” của người hành Thiền tông để trở về nguồn cội của chính mình?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:

Kính thưa Bác sỹ Phan Thành Vinh, câu hỏi của Bác Sỹ tính đến nay chúng tôi nhận được trên 70 câu hỏi tương tự như vậy. Chúng tôi xin giải đáp như sau:

“Lộ trình” của một người tu theo Thiền tông có 4 cấp bậc như sau:

Cấp bậc 1: Hiểu pháp môn tu Thiền tông, là ngược tất cả các pháp môn khác. Trong Thiền tông học gọi là “Quay lưng với các pháp môn thiền Vật lý”. Vị nào hiểu pháp môn này gọi là giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”.

Cấp bậc 2: Cảm nhận được tánh Phật thanh tịnh của chính mình, từ trong tánh Phật ấy lưu xuất ra gọi là đạt được “Bí mật Thiền tông”.

Cấp bậc 3: Thấy được “Màn trong suốt” bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Gọi là thấy được “Cửa Hải Triều Âm và Hải Triều Dương”.

Cấp bậc 4: Nhìn xuyên qua được Màn trong suốt thấy được “Phật giới”. Gọi là thấy được “Quê hương chân thật của mình”.

Trên đây là 4 cấp bậc người tu theo pháp môn Thiền tông. Còn muốn trở về sống trong Phật giới thì phải làm 2 việc như sau:

1- Phải biết tạo ra công đức.

2- Phải được truyền “Bí mật Thiền tông” để biết rõ lộ trình trở về Phật giới.

Bác sỹ Phan Thành Vinh nghe Trưởng ban trả lời quá rõ, ông hết sức cảm ơn Trưởng ban.

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *