Linh Hồn Có Phải Là Phật Tánh Không?

Linh Hồn Có Phải Là Phật Tánh Không?

Ông Lã Thiện Hiện hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn: Hiện trong nhân gian con thường nghe nhiều người gọi là “Linh Hồn”, chẳng biết, có phải là Phật tánh không?

Đức Phật dạy ông Lã Thiện Hiện:

– Này ông Lã Thiện Hiện: Đây là tiếng gọi chung cho những người bình dân để họ dễ hiểu là sự sống của con người, nếu đem phân tích thì tiếng Linh Hồn không có nghĩa gì cả. Như Lai phân tích cho ông rõ:

– Linh, có nghĩa là sáng suốt.

– Hồn, chỉ cho thực thể tồn tại không thêm không bớt.

Nếu Linh Hồn mà có thì chúng sinh không đau khổ, không cần tu hành, cũng không cần làm gì hết…

Vì sao vậy?

Vì một thực thể sáng suốt thì:

Tự “Nó” thông minh.
Tự “Nó” khôn ngoan.
Tự “Nó” biết chỗ nào tốt đến hưởng thụ.
Tự “Nó” biết chỗ nào xấu tránh xa.
….

Nhưng “Nó” không biết, không làm được các thứ trên mà phải chịu qui luật Nhân quả trong Trần gian này. Nhân quả tốt thì tự nhiên được kéo đến chỗ tốt để hưởng. Nhân quả xấu thì bị kéo đến chỗ xấu để họ nhận.

~ Sách “Khai Thị Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *