Làm Sao Để Giác Ngộ Và Giải Thoát

Người tu theo đạo Phật muốn giác ngộ và giải thoát, chỉ cần thực hiện 4 điều như sau:

Một: việc làm hàng ngày phải sử dụng tánh Người nhưng trong thanh tịnh.

Hai: Không theo chuyện linh thiêng huyền bí hay tu hành có chứng đắc. Vì chuyện linh thiêng huyền bí hay dụng công tu hành bất cứ pháp môn nào nơi thế giới này, đều là thành tựu của cái bóng ảo của vật lý, không phải là sự thật, nên không giải thoát được.

Ba: Cố gắng giúp người nào thật sự muốn giải thoát để tạo công đức, nhưng phải giúp bằng cái tâm trong sáng không vì danh hay lợi.

Bốn: Không bừa bãi nói pháp môn Thiền tông học này, nhất là chỗ đông người.

Còn chuyện thấy cảnh này hình bóng kia chỉ là phần phụ, tức không quan trọng. Khi mình thực hiện đúng lời của Đức Phật dạy và tạo được nhiều công đức, khi được về Phật giới muốn thấy gì cũng được, muốn đi đâu cũng đến.

Sách: ” Huyền ký của Đức Phật và các vị ngộ thiền” – tác giả: Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *