Làm Sao Để Bớt Khổ?

Khổ vì ta muốn nhiều quá cho mình, muốn mà không được thì phải khổ thôi.

Trên đời này không có cái gì luôn luôn được theo ý mình.

“Được cái này thì phải mất cái kia”.

– Muốn cho con mình thi đậu
– Muốn cho chồng mình được áp phe lớn.
– Muốn cho mình có thật nhiều tiền.
– Muốn cho mình có được chiếc xe mới.
– Muốn cho mình bớt khổ.
– Muốn cho mọi người nể mình, phục mình, trọng mình, sợ mình, thương mình, nghe lời mình.
– Muốn cho….

Bạn hãy lấy tờ giấy ra ghi lại những cái “muốn cho…”, bạn càng nhiềcái; “muốn cho…” thì bạn càng khổ, càng ít thì bạn càng bớt khổ.

Phật dạy “Tam giới vô an – du như hỏa trạch”, ở bất kỳ đâu trong Tam giới này thì cũng đều khổ cả, muốn thật sự hết khổ thì phải tìm đường về Phật giới!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *