Giới Thiệu

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong suốt 49 năm phổ độ chúng sinh, ngài truyền lại 5 pháp môn tu trong vòng 45 năm đầu bao gồm:

1- Tu Tiểu Thừa ( còn gọi là Phật Giáo Nguyên Thủy)

2- Tu Trung Thừa

3- Tu Đại Thừa

4- Tu Tịnh Độ

5- Tu Mật Chú

5 pháp môn tu này hầu hết được các chùa ở Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam tu hành hàng ngàn năm qua. Điều căn bản của 5 pháp môn này là Dụng công để tu và kết quả có Chứng, có Đắc và còn nằm trong vật lý và bị cuốn hút bởi điện từ Âm – Dương. Vì còn trong vòng cuốn hút của điện từ Âm Dương nên còn trong luân hồi, không thể Giải Thoát được. Tại sao lại như vậy? Quý vị hãy tìm hiểu kỹ pháp môn Thiền Tông thì sẽ rõ tất cả.

Riêng pháp môn Thiền Tông  (Như Lai Thanh Tịnh Thiền) ngài chỉ giảng 4 năm sau cùng sau đó là nhập Niết Bàn. Vì sao Ngài chỉ dành ra 4 năm sau cùng để dạy? Vì sao chỉ có pháp môn Thiền Tông mới giúp người tu được giác ngộ và giải thoát?… Mời Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ pháp môn Thiền Tông này thì sẽ rõ tất cả.

Người nào biết đến pháp môn Thiền Tông này có thể nói là người có đại phước. Chỉ cần chịu khó tìm hiểu là giác ngộ, và chăm chỉ hành theo lời Phật là sẽ Giải Thoát. Kính chúc Quý vị nhanh giác ngộ, sớm nhận ra Phật Tánh của mình và Giải Thoát!

NAM – MÔ – TA – BÀ – GIÁO – CHỦ – BỔN – SƯ – THÍCH – CA – MÂU – NI – PHẬT!