Giải đáp thiền tông – Công đức trong sáng

Giải đáp thiền tông tại chùa Thiền tông Tân Diệu – Thiền gia Nguyễn Nhân giải đáp thắc mắc của phật tử về Công đức – thế nào là công đức trong sáng. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *