Đường về phật giới – Lời dặn dò đường về phật giới [Bổ túc thêm 2022 ]

Lời dặn dò đường về Phật Giới được phổ biến cho các Phật Gia Thiền Tông khi đạt được Bí Mật Thiền Tông. Đây là công thức giải thoát đặc biệt chỉ phổ biến ở chùa Thiền tông Tân Diệu. Quý phật tử muốn tu tập để Giác ngộ và Giải thoát chỉ có con đường duy nhất là tu theo pháp môn Thiền Tông được phổ biến tại chùa Tân Diệu. Ngoài ra, không nơi nào biết đường về Phật Giới.

You may also like...

1 Response

  1. Thiền Tông says:

    ▶ Lời Dặn Dò ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI Mới Nhất 2022 [có phụ đề]: https://youtu.be/Jyw0TZUg1tc
    ▶ Sám Hối Lỡ Khinh Chê Pháp Môn Thiền Tông: https://youtu.be/VdVIeo5Rh-E
    ▶ NHẬN SÁCH THIỀN TÔNG MIỄN PHÍ: https://duonggiacngo.com/nhan-sach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *