Dụng công tu là còn bị luân hồi

Thầy Lê Trọng Kính, sanh 1948 tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, cư ngu tại Tp.Colorado, Hoa Kỳ, có hỏi 1 câu như sau:

Tôi là một vị tu sĩ cũng có danh phận, xin miễn nói Tôn giáo của tôi. Tôi có đến nhà người bạn chơi, bạn ấy có cho tôi xem sách của tác giả Nguyễn Nhân viết. Vì tánh tò mò nên tôi xem hết các sách của tác giả Nguyễn Nhân viết, tôi có thắc mắc như sau, xin Thầy giải đáp cho:

Như trong các sách viết: Dụng công tu là còn bị luân hồi.

Vậy xin Thầy giải thích cho tôi biết rõ lý do, xin cảm ơn?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:

Như Thầy đã biết: Trong Thế giới này có 6 nẻo luân hồi. Sử dụng Thân và Tâm của Vật lý để tu, đều là thành tựu trong Vật lý, như:

1- Tu Quán, Tưởng, Cầu mong, nếu đạt là có Thần thông nhỏ. Thành tựu là dính với cái Thần thông nhỏ này.

2- Học Lý luận nói cho hay để nổi danh, khi danh đã nổi rồi thì dính vào danh ấy.

3- Tu Nghi, Tìm trong vật chất xem hữu dụng như thế nào, nếu thành công thì dính vào sự hữu dụng của vật chất đó.

4- Tu niệm Phật, khi thành tựu thì thấy được hình bóng của Đức Phật mà mình niệm, nên phải giữ hình bóng ấy hoài.

5- Tu niệm Chú là để có Thần thông lớn, khi thành tựu, sử dụng Thần thông này để đi làm Thầy trị bệnh cho người khác.

Đức Phật có dạy những người sử dụng Thân và Tâm Vật lý để tu như sau:

Niệm Chú Đại Bi là để cho Thân Tâm Vật lý được an vui,

Niệm Chú Thủ Lăng Nghiêm để xua đuổi Tà Ma để cho Thân Tâm được thanh tịnh.

Niệm Chú Dược Sư để cho Thân của mình bị đau ở đâu, chỗ đó tự nhiên nghe như đã hết bệnh.

V.v…

Đức Phật có dạy rõ về Thân như sau: Như Thân mình bị nóng nực, sử dụng quạt, quạt cho mát thì hết nóng, khi hết quạt thì nóng trở lại.

Còn về Tâm, khi Tâm buồn rầu, niệm Chú Đại Bi Tâm hết buồn liền.

Đức Phật day:

Thân Vật lý đau, thì phải sử dụng thuốc là cỏ cây hoa lá để xóa đau hoặc cắt bỏ chỗ đau.

Tâm Vật lý buồn là do cái “Tưởng” của tánh Người mà ra. Muốn hết buồn thì “Đừng” Tưởng tượng.

Đức Phật dạy rõ người sống nơi Thế giới này phải hiểu rõ như sau:

Tu theo “Đạo Trời” là để về với các cõi Trời. Cõi Trời này có đến 3 vùng:

Vùng một là cõi Trời Dục giới: Ông xem trong truyện Tây Du Ký thì hình dung được. Cõi Trời chẳng khác gì cõi Người cả.

Vì sao vậy?

Vì cõi Trời họ Tham – Sân – Si như cõi Người. Vì vậy, ai nghịch ý Trời sẽ bị Trời đày đến chỗ xấu! V.v…Còn nặng nề hơn thì bị “Trời đánh”!

Tu theo “Đạo Thánh” là đế xin Ngài che chở. Nếu không nghe lời các Ngài, thì các Ngài sẽ trừng phạt! Còn nặng nề hơn thì Ngài giết chết! Vì vậy có câu: Ai làm trái ý Thánh sẽ bị “Thánh đâm”!

Tu theo “Đạo Thần” để sống với các vị Thần. Nếu Thần sai làm mà mình không chịu làm thì “Thần vặn họng”!

Trên đây là căn bản mà Nhân gian ai cũng biết, tùy ông lựa chọn để tu.

Ý ông hỏi là tại làm sao bị đi trong 6 nẻo luân hồi?

Xin thưa: Vì trong 6 nẻo luân hồi là tự nhiên trong Càn khôn Vũ trụ này. Ai thích luân hồi thì dùng những phương tiện nơi Thế giới này làm; còn ai không thích luân hồi, thì đừng sử dụng những thứ của Vật lý của Trần gian này, thì luân hồi không đến với mình được, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Thầy Lê Trọng Kính bất ngờ thốt lên: “Không ngờ đơn giản như vậy mà tôi không biết, hôm nay đến đây nghe Trưởng ban đưa ra nguyên lý thực tế này, tôi đã hiểu cốt tủy nơi Vật lý Trần gian này, xin cảm ơn Trưởng ban”.

Ông liền ứng khẩu làm bài thơ 12 câu:

Cuộc đời đơn giản bình thường
Tại tôi tưởng tượng đi khắp muôn phương
Đến đây Thầy giải thích rõ
Bỏ đi tưởng tượng, được về quê hương.

Đến đây cảnh, vật mến thương
Không ngờ ở quê vắng lại chủ trương
Thiền tông không cần tu lạy
Sống với Phật tánh không bị lường.

Lần này về với quê hương
Thiền tông Tân Diệu, được Thấy chủ trương
Quê chân thật không cần kiếm
Chỉ cần sống tánh Phật hết đau thương.

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *