DỤNG CÔNG TU HÀNH LÀ KHÔNG GIẢI THOÁT ĐƯỢC LÀ VÌ SAO?

Đức Phật dạy: Ở Trái đất này muốn giải thoát mà dụng công tu hành thì không được bởi lý do sau:

Ở trái đất này luân chuyển sinh ra nhân quả luân hồi.

– Tánh người chỉ cần suy nghĩ.

– Thân người chỉ cần máy động.

– Thì có nhân quả ngay.

– Do vậy người muốn giải thoát thì không tu bất cứ pháp môn nào được, mà chỉ cần tìm con đường trở về Phật giới mà thôi.

~ Trích: “Sách trắng Thiền tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *