Đức Phật Và Các Vị Tổ Sư Lừa Người Tu Như Thế Nào?

Đức Phật lừa người tu hành:

Như Đức Phật lừa người tu niệm Phật A Di Đà: Ai muốn tu về nước của Đức Phật A Di Đà để thụ hưởng những thức ăn toàn là những thứ ngon và quí nhất. Đất thì bằng vàng ròng, còn cảnh thì rất tốt tươi xinh đẹp. Chim muông, toàn là những thứ chim quí như: Ca Lân Tần Già, chim Anh Vũ, Bạch hạc, v.v… tiếng hót rất hay, người nghe lòng mình được phơi phới, v.v…

Đức Phật dạy:

Ai muốn thụ hưởng những thứ nói trên, hãy niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, mà phải niệm cho đến khi vô niệm, sẽ được Đức Phật A Di Đà rước người niệm về nước của Ngài ở. Người có lòng tham lam, ham muốn cảnh mình ở sung sướng như vậy, nên niệm cho đến khi vô niệm, khi vô niệm rồi, cái tiếng niệm của mình tự nhiên tan mất! Vừa ta mất, người niệm tức khắc được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”. Thời khắc này, cảnh Đức Phật A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đâu không thấy, mà chỉ thấy không gian trùm khắp rất kỳ diệu, an vui lạ thường, không dùng lời của Thế giới này diễn tả được. Lúc này, người niệm Phật A Di Đà, đã được về nguồn cội của chính mình, cũng nhờ Đức Phật Thích Ca lừa mình vậy!

Còn các vị Tổ sư lừa người tu:

Các vị Tổ sư lừa người tu đặc biệt hơn Đức Phật:

Như có người tu nào đến hỏi các vị Tổ sư:

– Kính thưa Tổ: Làm sao con nhận ra Phật tánh của con?

Tổ liền đáp:

– Ông biết gạo ngoài chợ hôm nay giá bao nhiêu không?

Một câu trả lời lạc đề như vậy, ai lanh lợi sẽ nhận ra Phật tánh của chính mình, còn bằng cố tìm ý nghĩa câu trả lời của Tổ, muôn khiếp như đi tìm lông con rùa, hay sừng con thỏ vậy!

Vì chỗ bí hiểm này: một ngàn người hỏi, chưa chắc có một người hiểu.
Để giúp cho những người có duyên lớn với Phật pháp, chúng tôi xin giải đáp như sau: Mong quý vị cống gắng, nếu nhận ra hãy bám lấy đó mà tu theo lời dạy của Tổ.

Sở dĩ, Tổ trả lời như vậy, là vì các Ngài muốn cho người hỏi không thể nào suy nghĩ lời nói của các Ngài được. Không suy nghĩ tức hết các vọng tưởng, hết các vọng tưởng tức người hỏi đã sống trong cái thanh tịnh của chính mình rồi. Chỉ một câu trả lời lạc đề ấy, mà Tổ đã đẩy người hỏi trở về Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh lúc nào mà mình không hay!

Vì chỗ quá bí hiểm này, chúng tôi xin lập lại: Vị nào nhận ra chỗ này, tức khắc giác ngộ ngay! Mình giác ngộ là vì nhờ các Tổ lừa mình vậy!

Người tu mà còn ham kiếm tìm, hoặc ham dụng công, thì đối với đạo Thiền coi như vô phần!

( Sách: “ Khai Thị Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *