ĐỨC PHẬT DẠY TU THIỀN TÔNG VÀ CÔNG ĐỨC GIẢI THOÁT

ĐỨC PHẬT DẠY LÀM NGƯỜI PHẢI CÓ 6 CÁI KHÔN NGOAN BÌNH THƯỜNG:

1- Phải biết rõ ràng tổng thể con người của mình.

2- Thế giới mình đang sinh sống là gì.

3- Tinh thần của mình là cá gì.

4- Những hiện tượng xảy ra xung quanh mình là sao.

5- Sống làm sao không bị sai lầm

6- Sống làm sao được an nhàn.

CÒN KHÔN NGOAN CAO HƠN PHẢI HIỂU:

1. Nhân sinh vũ trụ là gì.

2. Sự sống nơi thế giới này là sao.

3. Sự sống trong 1 tam giới như thế nào.

4. Càn khôn vũ trụ có những gì.

5. Sống làm sao còn bị luân hồi.

6. Sống làm sao được giải thoát.

CÒN TUYỆT VỜI NHẤT LÀ BIẾT ĐƯỢC:

Công thức của Đức Phật dạy thoát ra ngoài sinh tử luân hồi.

 

~ Sách: “ Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả: Nguyễn Nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *