Đức Phật Dạy Mười Pháp Giới Và Thế Giới Loài Người

Thế giới loài người là trung tâm vận hành luân hồi đi 6 cõi, gồm:

Trời và Tịnh độ có 39 cõi

Thần, tức A Tu La có 1 cõi

Người có 1 cõi

Ngạ Quỷ có 1 cõi

Súc Sanh có 1 cõi

Địa Ngục có 18 tầng

Loài người là Trung tân vận hành luân hồi vì lý do sau:

Vì tánh của con người có đến 16 thứ: Thọ – Tưởng – Hành – Thức – Tài – Sắc – Danh – Thực – Thùy – Tham – Sân – Si – Mạn – Nghi – Ác – Kiến.

Tánh con người có cái TƯỞNGHÀNH nên mới dẫn con người đi trong 6 nẻo luân hồi.

Tưởng và Hành mong đến các cõi Trời và Tịnh độ sinh sống thì làm phước thiện thật nhiều, mong cầu lạy lục, tức mình tự tạo ra làn sóng điện từ Âm Dương ngang với cõi mà mình muốn đến. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người thì làn sóng điện từ Âm Dương do mình tạo ra, tự động hút mình về cõi mà mình mong muốn.

Tưởng và Hành để làm Thần, để ăn của người khác cúng thì làm phước thiện và mong muốn được làm Thần. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, sẽ được hút vào loài Thần sinh sống.

Tưởng và Hành đúng tư cách của một con người (không làm việc thiện, không làm việc ác). Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người thì được quanh quẩn sống trong dòng tộc để thay phiên nhau.

Tưởng và Hành giành dựt tiền vật của người khác. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, tự động được hút vào loài Ngạ Quỷ (cô hồn) sinh sống.

Tưởng và Hành giết loài vật nào. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, tự động hút vào loài mà mình đã giết hại để trả quả cho loài đó.

Tưởng và Hành làm việc Ác, gây trọng tội. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, tự động được hút vào 1 trong 18 tầng Địa ngục để trả quả báo do mình gây ra.

Ngoài 6 đường căn bản nói trên, còn 1 con đường số 7 là đường “Hoa báo”, chỉ dành riêng cho 3 loại người sau đây:

Không phải Tổ sư thiền mà tự xưng là Tổ sư thiền -Không phải là Thiền sư mà tự xưng là Thiền sư.
Các pháp môn tu thành tựu trong vật lý mà dạy người khác là tu để giải thoát.

Ba loại người nói trên vì danh và tiền nên làm như vậy nên họ tự mở ra con đường số 7 để đi vào.

Đây là quy luật nhân quả luân hồi bất di bất dịch nơi thế giới vật lý Âm Dương này.
Ai vi phạm, tự mình gánh lấy.

MƯỜI PHÁP GIỚI

Pháp giới thứ mười:

Người này có ý chí cao sâu, kiên trì quyết liệt, không coi vật chất trần gian này là trọng. Duy nhất chỉ muốn tìm cho ra con đường giác ngộ và giải thoát, để thoát ra ngoài sức hút của vật lý Âm Dương, chứ không tìm bất cứ thứ gì khác trong thế giới loài Người. Dù làm vua cõi người hay chúa cõi trời cũng không cần mà phải trang bị cho mình một ý chí sắt đá: một bước là đến “đất Như Lai” sinh sống, chứ không thèm ghé bất cứ nơi nào trong trần gian hay trong tam giới này.

Người nào có ý chí kiên cường đó nhất định sẽ gặp vị Thiện Tri Thức chỉ đường, nói vài câu hoặc vài chương cú là biết đường giải thoát rồi; còn đi chậm hay nhanh la do người đó vậy.

Còn chín Pháp giới dưới đây, Đức Phật dạy còn bị ràng buộc bởi thế giới này, dù địa vị cao đến đâu đi chăng nữa, cũng không giải thoát được.

Pháp giới thứ chín:

Những người thích lường gạt người khác, bịa ra những chuyện không có thật nơi thế giới này hay trong tam giới này, nhưng không ai dám hỏi lại.

Tại sao không ai dám hỏi lại?

Vì họ kèm theo lời hù dọa nên được 2 hạng người thích và làm theo :

-Hạng người thứ nhất: nghe và làm theo được người khác tôn kính

-Hạng người thứ hai: những người có đầu óc thích làm nô lệ. Họ nghe và làm theo để khoe mình là môn đồ của người cao cả ấy.

Pháp giới thứ tám:

Thích làm người “dưới trướng” của người khác để hưởng những phần dư thừa của người trên.

Pháp giới thứ bảy:

Thích bày biện về tâm linh để cho mọi người nhẹ dạ nghe theo.

Pháp giới thứ sáu:

Thích làm ra vật chất nhiều để khoe với thiên hạ

Pháp giới thứ năm:

Thích học hỏi nhiều, đem cái học hỏi của mình phổ biến cho người khác nghe để kiếm tiền.

Pháp giới thứ tư:

Những người tự suy nghĩ theo tưởng tượng của mình, để phổ biến cho người khác làm theo.

Pháp giới thứ ba:

Những người thích ăn chơi để thỏa mãn thân mình

Pháp giới thứ hai:

Những người thích đi lừa người khác, không thích lao động.

Pháp giới thứ nhất:

Những người ham ăn, mê ngủ, không thích làm việc. Những người này kề cận với loài súc sanh.

Trong mười Pháp giới trên duy nhất chỉ có Pháp giới thứ mười mới giải thoát được, còn từ Pháp giới thứ chín trở xuống không thể giải thoát được.

Vì sao không giải thoát được?

Vì chín Pháp giới này, đều còn nằm trong sức hút cực mạnh của Nhân quả trong vật lý Âm Dương nơi thế giới này nên không thể giải thoát được.

Ai tu theo đạo Phật, không hiểu 10 Pháp giới trên, dù ngồi dụng công tu 1000 năm hay nhiều hơn cũng không thể giải thoát.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *