Đức Phật Dạy Các Pháp Môn Tu Để Làm Gì?

Ông cư sỹ Uất Lam Sỹ Dùng

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức
Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Tất cả những sự tạo tác nơi thế giới này đều dính vào nhân quả cả. Sao ban đầu Đức Thế Tôn lại dạy chúng con tu các pháp môn trước để được gì, kính xin Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con rõ, con thành kính biết ơn?

Đức Phật giải thích:

Sở dĩ ban đầu Như Lai lập nhiều phương tiện dạy các ông tu là vì chiều theo sự ham muốn của các ông, Như Lai bày ra các môn tu như:

Thiền Quán Tưởng để chuyển vật chất để các ông vui thích.

Thiền Nghi Tìm, biết hữu dụng của vật chất, đem khoe với người khác, được người ta khen, các ông ham.

Lý luận trên trời, dưới biển, trên mây, dưới đất để các ông đi nói với người xung quanh nghe hay, họ tán thưởng bằng tiền, các ông mừng.

Niệm Phật thấy hình bóng của Đức Phật nào đó để đi khoe với người khác, các ông mê.

Niệm câu Thần chú, di chuyển vật chất, để nhiều người thấy, họ cho là linh thiêng, để cái Ngã ông to ra.

Như Lai biết các ông ham muốn như vậy nên Như Lai bày ra các pháp môn tu như trên để dụ các ông đến học. Mục đích của Như Lai là muốn tìm trong số đông các ông coi có ai muốn giải thoát không. Nếu có, Như Lai sẽ dạy riêng cho người đó, để người này giúp Như Lai truyền bá pháp môn giải thoát.

Như ông đã thấy và biết đó, số người tập trung rất đông đến nghe Như Lai dạy 5 pháp môn tu được thành tựu trong vật lý rất nhiều. Nhưng không ai hỏi Như Lai pháp môn tu để được giải thoát cả.

Nhiệm vụ của Như Lai dạy cho loài người ở thế giới này duy nhất có 2 điều:

Giác ngộ: Hiểu biết thật rõ ràng sự sống nơi thế giới loài người cũng như trong tam giới.

Giải thoát: Chỉ dẫn cho loài người, ai muốn vượt ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật lý Âm Dương thì Như Lai sẽ dạy công thức cho.

Đã trải qua 45 năm mà chỉ có vài người muốn nên Như Lai chỉ dạy riêng cho những người này. Như Lai còn sống nơi thế giới này không còn nhiều, cũng là đến lúc Như Lai phải dạy pháp môn tuyệt mật Thanh Tịnh thiền, ai muốn Như Lai dạy cho, để

trong các ông truyền bá cho hậu thế. Vì pháp môn này quá ít người chịu tu nên Như Lai phải dạy sau cùng.

Như Lai cũng nhắc cho các ông rõ: Đầu tiên Như Lai dạy pháp môn Thanh Tịnh thiền, là dạy cho 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người ban đồng tu với Như Lai thủa ban đầu. Chín vị này, ai cũng lãnh hội được phụ giúp Như Lai thành lập giáo đoàn đạo Giác ngộ.

Ông Uất Lam Sỹ Dùng, nghe Đức Phật giải thích, ông hết sức vui mừng, cảm ơn Đức Phật rồi lui ra.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *