Vì sao không cần diệt trừ phiền não mà thành Phật được?

Bác sĩ Lê Long Trường, sanh năm 1946, tại Thủ Dầu Một, cư ngụ TP. San Diego, Mỹ, hỏi :

Phiền não là của con người, không cho diệt trừ phiền não thì làm sao tu thành Phật được?

Trưởng ban chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:

Phiền não gốc là do Tâm con người tưởng tượng ra, nó tự nhiên trong Thế giới loài Người, không ai dẹp trừ phiền não được, kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vị nào muốn “thành Phật”, thì cứ sống với tánh Phật của chính mình, còn phiền não kệ nó.

Đức Phật có dạy như sau:

Phiền não là của con người
Tánh Phật thanh tịnh, đừng tìm mà chi
Trực nhận tánh Phật mình đi
Sống với Phật tánh, màng chi luân hồi.

Phiền não là của con người
Tại người ngu muội não phiền nơi Tâm
Phiền não là của chiều Âm
Sống với phiền não đường Trần phải đi.

Thanh tịnh Phật tánh một khi
Phiền não lìa bỏ còn chi não phiền
Muốn về Bể tánh ở yên
Tạo nhiều công đức về yên quê nhà.

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *