Điện Từ Quang Và Điện Từ Âm Dương Khác Nhau Thế Nào

– Điện từ Quang: Loại điện từ chỉ có rung động và vang ra, nhiệm vụ của nó: – Đưa tiếng nói đi xa.

– Đưa cái thấy đến chỗ nó thấy.

– Thu tiếng từ xa đến gần.

– Đưa cái biết đến chỗ nó biết.

Vì điện từ này không có Âm Dương, tức không có đối đãi nên không sanh hóa

– Điện từ Âm Dương: Loại điện từ có 2 cực Âm và Dương, tự nó sanh hóa như sau:

– Sanh ra con, thiên hình vạn trạng.

– Sanh ra hơn thua, vì hơn thua nên tranh giành chém giết với nhau …

– Vì có Âm Dương nên có Đực và Cái, vì có Đực – Cái nên mới sanh hóa được.

Ông tỳ kheo Bạt Câu Ra và đại chúng nghe Đức Phật và ông Duy Ma Cật giải thích đến đây, ai cũng thông hiểu pháp môn giải thoát, mọi người lạy tạ Đức Phật và cảm ơn ông Duy Ma Cật.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *