Đạo Phật Thiền Tông – Lời Phật Dạy 08

loi-phat-day

Lời Phật Dạy

Dụng công tìm kiếm bị đảo điên

Chỉ cần thanh tịnh hết não phiền

Rơi vào Bể tánh là chân phải

Quán tưởng làm chi coi chừng điên.

 ( Phật Hoàng  Trần Nhân Tông) 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *